Dēkhabhāla dī jāṇakārī

Gatīvidhī'āṁ

Iha sāḍā niśānā hai ki asīṁ āpaṇē vasanīkāṁ la'ī ika mazēdāra atē utaśāhajanaka vātāvaraṇa pēśa kara sakī'ē atē jinē vī vājaba hōṇa dī'āṁ gatīvidhī'āṁ nū vadhā'uṇā cāhudē hāṁ. Sāḍā kama sacālaka, ṭīnā, ika rōzānā prōgarāma dā āyōjana karadā hai. Iha mukha kōrīḍōra vica gatīvidhī'āṁ bōraḍa tē darasā'ī'āṁ ga'ī'āṁ hana. Inhāṁ gatīvidhī'āṁ la'ī kō'ī cāraja nahīṁ hai.
Adarūnī gatīvidhī'āṁ dē nāla-nāla, asīṁ lā'īva atē iṭara'aikaṭiva sagīta saiśana pradāna karana la'ī hafatē vica dō jāṁ tina vāra pēśēvara manōrajana karadē hāṁ. Asīṁ hisā laiṇa vāli'āṁ vicakāra manōrajana dī lāga nū vaḍadē hāṁ, atē isa nū vi'akatīgata nijī bhatā akā'uṇṭa tē cāraja karadē hāṁ.
Isē tar'hāṁ, sāḍē safara dī lāgata'tē cāraja kītē jāndē hana, para riśatēdārāṁ dī pravānagī pahilāṁ hī pahila ditī jāndī hai atē usa samēṁ adāzana lāgata bārē tuhāḍē nāla caracā kītī jāvēgī.

Kapaṛē lēbala

Asīṁ iha yakīnī baṇā'uṇa la'ī nivāsī'āṁ dē kapaṛē lēbala karanā pasada karadē hāṁ ki uha āsānī nāla pachāṇē jā sakadē hana. Asīṁ lēbala kharīdaṇa dā prabadha karāṅgē atē lāṇḍarī karamacārī unhāṁ nū jōṛadē hana. Sirapha lāgata hī lēbala khuda hī hai jē tusīṁ cāhudē hō ki asīṁ lēbaliga karī'ē, tāṁ kirapā karakē nathī phārama bharō. Lēbala dī lāgata vi'akatīgata nijī bhatā la'ī cāraja kītī jā'ēgī.
Kirapā karakē dhi'āna rakhō ki lāgata nū kābū karana atē lāga māragadaraśana dī rōkathāma dī pālaṇā karana la'ī 40 ḍigarī saiṇṭīgarēḍa tōṁ maśīna nū dhōṇa dī lōṛa hai. Jē tusīṁ navēṁ kapaṛē li'ā'undē hō tāṁ kī tusīṁ yakīnī baṇā sakadē hō ki uha sūcī vica śāmala hōṇa la'ī saṭāfa dē kisē maimbara nū ditē jāndē hana atē jēkara zarūrī hōvē tāṁ lēbala kītā gi'ā hōvē. Isē tar'hāṁ, jē tusīṁ kapaṛē lāha didē hō, tāṁ kirapā karakē iha yakīnī baṇā'ō ki saṭāpha dā ika maimbara sūcata kītā gi'ā hai tāṁ jō uha vasatū'āṁ tōṁ haṭā'ē jā sakaṇa

Hē'ara ḍraisiga

Hē'araḍarrējara jūḍī śukaravāra nū ika hafatē dā daurā karadā hai. Risaipaśana atē sailūna dē daravāzē'tē kīmatāṁ dikhā'ī'āṁ jāndī'āṁ hana. Kirapā karakē uhanāṁ nivāsī'āṁ la'ī kisē khāsa niradēśāṁ nāla nathī phārama nū bharō, jō āpaṇī ichā darasā'uṇa vica asamaratha hana.

Cā'īrōpauḍī

Cirapōpisaṭa hafatāvārī hafatē dā daurā karadā hai atē rōṭēśana vica hara 10-12 hafati'āṁ vica hara nivāsī nū dēkhadā hai. Cā'īrōpauḍī nū pratī safara £ 8 dā cāraja kītā jāndā hai. Jē tusīṁ āpaṇē riśatēdāra nū śāmala karanā cāhudē hō tāṁ kirapā karakē nathī śīṭa nū pūrā karō. Jē tusīṁ cāhudē hō ki uhanāṁ nū aina'aica'aisa phuḍa hailatha saravisa du'ārā dēkhē jāṇa tāṁ kirapā karakē isa phārama tē dasō.

Dadāṁ atē āpaṭīkala sēvāvāṁ

Ḍainaṭala atē ainakaisaṭīzana saravisiza upalabadha hana atē āma taura tē muphata hana jē, aina aica aisa niyamāṁ adhīna, isadā ika cāraja hai, iha lāgata tē pāsa hō jāvēgā asīṁ umīda karadē hāṁ ki tusīṁ kisē yōjanābadha ōpaṭīkala jāṁ dadāṁ dē ilāja vica śāmila hōvōgē atē tuhānū pahilāṁ hī pravānagī la'ī kisē vī kīmata dē prabhāvāṁ bārē salāha ditī jāvēgī. Muphata ḍaiṇṭala sēvāvāṁ prāpata karana la'ī sānū dadāṁ dē ḍākaṭara nū sūcata karanā cāhīdā hai ki kī kō'ī vi'akatī painaśana kraiḍiṭa dī prāpatī vica hai kirapā karakē isa jāṇakārī nū nathī phārama'tē pā'ō.
Jē sāḍē nivāsī'āṁ vicōṁ ika nū hasapatāla jāṁ ā'ūṭapēśaiṇṭa dī niyukatī vica hisā laiṇa dī zarūrata hai, tāṁ asīṁ hamēśā saṭāpha dā ika maimbara bhējāṅgē jadōṁ taka kō'ī riśatēdāra yōga nahīṁ hudā jāṁ ichā nahīṁ karadā hai. Isadē la'ī kō'ī cāraja nahīṁ hai jadōṁ taka saṭāpha maimbara nū nivāsī kōla rahiṇa la'ī āpaṇī tabadīlī nahīṁ karanī paindī jāṁ jē uthē kō'ī ṭaikasī dā kirā'i'ā hai. Ika vāra phira iha ghaṭā kē nijī bhatā khātē vica miṭā ditā jāndā hai.

Ṭā'ilarīsa

Ni'ūlina kōraṭa sānū muha'ī'ā karadā hai jō asīṁ zarūrī galāṁ ākhadē hāṁ' sābaṇa, śaimpū, ṭūthapēsaṭa, ṭūthaburasa, dadāṁ dī saphā'ī vālī'āṁ ṭēbalāṁ. Maradāṁ la'ī asīṁ ḍipauzi'ēbala rēzara atē śēviga phōma pradāna karadē hāṁ. Jithē kō'ī vikalapa, jāṁ vādhū cīzāṁ dī lōṛa hudī hai, asīṁ iha bēnatī karāṅgē ki iha parivāra/ pratīnidha du'ārā muha'ī'ā kītē ga'ē hana

Nijī bhatā

Kirapā karakē nathī phārama tē sakēta karō, jō nijī bhatē khātē nāla najiṭhaṇā hōvēgā, tāṁ jō asīṁ yakīnī baṇā sakī'ē ki inavau'isa ucita vi'akatī nū bhēji'ā gi'ā hai. Nijī bhatā dē kharacē patara dī ika kāpī inavau'isa nāla bhējī jāvēgī.

Aṭaṭiga pāvara āfa aṭāranī/ kōraṭa āfa prōṭaikaśana

Jē kisē vi'akatī nē aṭaṭiga pāvara āfa aṭāranī jāṁ kōraṭa āfa prōṭaikaśana ḍipaṭī niyukata kītā gi'ā hai, tāṁ kirapā karakē vēravē sahita śīṭa nāla jōṛō. Sānū phā'ila vica rakhaṇa la'ī adhikāra dī ika kāpī dī lōṛa pavēgī, kī tusīṁ mūla dasatāvēza vica li'ā sakadē hō tāṁ ki asīṁ unhāṁ dī kāpī kara sakī'ē.

Phōṭō'āṁ

Navēṁ jāṁ ējasī dē saṭāpha dī pachāṇa karana la'ī sāḍē nivāsī'āṁ dī'āṁ āpaṇī nijī fā'īlāṁ atē davā'ī cāraṭa nāla phōṭō'āṁ khicaṇā zarūrī hai. Phōṭō'āṁ, gatīvidhī'āṁ, yātarāvāṁ ādi ādi dē daurāna jāṁ kisē duraghaṭanā jāṁ ghaṭanā dē madabhāgī ghaṭanā vica li'ā jā sakadā hai jisadā natījā aka, jharīṭāṁ jāṁ jakhama hudā hai. Phōṭō'āṁ kisē vi'akatī nāla sān̄jhī'āṁ nahīṁ kītī'āṁ jāṇagī'āṁ jō vi'akatīgata dēkhabhāla vica sidhē taura'tē śāmala nahīṁ hana. Jithē vi'akatī kōla āpaṇī phōṭō laiṇa la'ī sahimata hōṇa dī samarathā dī kamī hai, asīṁ iha maga karadē hāṁ ki unhāṁ dē pratinidha sakēta sānū vi'akatī dē vadhī'ā hitāṁ vica tasavīrāṁ laiṇa la'ī adhikāra dēṇa la'ī dasadē hana. Sabadhata śīṭa vēkhō jī. Jithē asīṁ kisē hōra udēśa la'ī phōṭō dī varatōṁ karanā cāhudē hāṁ, jivēṁ ki ti'ōhārāṁ dē prōgarāma, pracāra ādi. Samēṁ tē vakharī manazūrī magī jāvēgī.

Ḍimainśī'ā kē'ara maipiga

Sāḍē lagātāra guṇavatā bharōsā prōgarāma dē hisē dē taura tē, asīṁ niyamita taura tē ḍimainśī'ā kē'ara maipiga nū pūrā karāṅgē. Isa prakiri'ā vica nivāsī'āṁ dā ika chōṭā samūha atē dina dē samēṁ daurāna paja miṭa dē atarālāṁ'tē kōḍiga manōdaśā atē vakhō-vakharē vihāra varagāṁ dī pālaṇā karanā śāmala hai. Nivāsī'āṁ dē nāla saṭāpha dī dakhala'adāzī vī vēkhī jāndī hai. Phīḍabaika ditē ga'ē hana atē sāḍē vasanīkāṁ dī dēkhabhāla la'ī vi'akatīgata kēndarita pahuca nū vadhā'uṇa la'ī varati'ā gi'ā hai. Ki'uṅki sāḍē bahutē vasanīka DCM vica hisā laiṇa la'ī sahimata nahīṁ hō sakadē, kī tusīṁ unhāṁ dī kisē nāla sabadhita phārama tē dasataḵẖata karōgē, jē tuhānū kisē kārana karakē nahīṁ patā hai ki tuhāḍē riśatēdāra nū ki'uṁ śāmala nahīṁ kītā jāṇā cāhīdā hai.

Śikā'itāṁ

Hālāṅki asīṁ hara vēlē uca padharī dēkhabhāla pradāna karana dī kōśiśa karadē hāṁ, asīṁ manadē hāṁ ki asīṁ samēṁ-samēṁ tē kujha galata prāpata kara sakadē hāṁ jō tusīṁ mahisūsa kara sakadē hō ki tuhānū citā jāṁ śikā'ita dē taura tē uṭhā'uṇa dī lōṛa hai. Jē tuhānū kō'ī citā hai, kisē vī samēṁ, asīṁ iha maga karadē hāṁ ki tusīṁ icāraja narasa, sahā'ika mainējara jāṁ prabadhaka nāla jinī jaladī hō sakē gala karō. Asīṁ āsa karāṅgē ki bahuta sārī'āṁ citāvāṁ nū anaupacārika sudhāra kītā jā sakadā hai atē muṛa vāparana tōṁ rōkaṇa la'ī kītī ga'ī ucita kāravā'ī kītī jā sakadī hai. Jithē śikā'ita zi'ādā gabhīra hai, jāṁ saṭāpha nāla vicāra-vaṭāndarā ika satōśajanaka natījā pradāna nahīṁ karadā, uthē ika rasamī śikā'ita vidhī hai jō tusīṁ pālaṇā karana dī cōṇa kara sakadē hō. Isa dī ika kāpī risaipaśana vica nōṭisa bōraḍa tē sathita hai. Sārē phīḍabaika sānū dēkhabhāla dē mi'āra nū baṇā'ī rakhaṇa atē bihatara baṇā'uṇa la'ī sahā'itā karana vica kīmatī hudā hai. Citāvāṁ jāṁ śikā'itāṁ la'ī śurū'ātī sabhava mauki'āṁ'tē iha lābhadā'ika hudā hai. Kisē vī labē samēṁ la'ī citāvāṁ tōṁ parēśānī nū ghaṭā'uṇa dē nāla-nāla, iha citā vī āsāna baṇā'undā hai atē jān̄ca karana la'ī hala karadā hai.

Kali'āṇa dā ḍi'ūṭī

Kaithōra dā ḍi'ūṭī ika kanūnī ḍi'ūṭī hai, jō ki sēvā upabhōgatāvāṁ atē unhāṁ dē parivārāṁ dē nāla'khul'hā atē īmānadāra' hōvē jadōṁ kujha ġalata hō jāndā hai jāṁ bhavikha vica mahatavapūraṇa nukasāna pahucā sakadā hai. Iha igalaiṇḍa vica kē'ara ku'āliṭī kamiśana (sī.Kayū.Sī.) Nāla rajisaṭara hō'ē sārē sihata atē samājaka dēkhabhāla sagaṭhanāṁ'tē lāgū hudā hai.
Ni'ūlina kōraṭa dē saṭāfa nū agalā riśatēdāra, pratīnidhī'āṁ nū sūcita karana dī kōśiśa kītī jāvēgī, jadōṁ vī sabhava hōvē. Isa vica ilāja, bimārī atē hādasi'āṁ jāṁ ghaṭanāvāṁ vica badalāva śāmala hana, jisa vica ōpana atē pāradaraśatā barakarāra rakhaṇa dī kōśiśa kītī ga'ī hai.
Jē kō'ī ghaṭanā vāparadī hai tāṁ nukasāna dē rūpa vica ika nivāsī'tē prabhāva, ni'ūlina kōraṭa isa mudē dī jān̄ca karēgā atē usa jāṇakārī nū nivāsī nāla sān̄jhī karēgā, jithē ucita, jāṁ āpaṇē riśatēdārāṁ dē nazadīkī/ pratīnidha

Śalāghā

Jē tusīṁ mahisūsa karadē hō ki tusīṁ saṭāpha dī tārīfa karanā cāhudē hō jāṁ jō dēkhabhāla jāṁ sēvāvāṁ dī pēśakaśa karadē hō, usa bārē sakārātamaka phīḍabaika dēṇā cāhudē hana, iha hamēśā savāgata karadē hana śukaragujārī sānū kīmatī jāṇakārī pradāna karadī hai ki sāḍī śakatī kithē jhūṭha bōladī hai atē isa nū hōra sudhāra karana la'ī kivēṁ ti'āra karanā hai. Jē tusīṁ kō'ī mubāraka jāṁ sakārātamaka phīḍabaika dēṇā cāhudē hō tāṁ tusīṁ isa nū zabānī kara sakadē hō, jāṁ jē tusīṁ likhatī rūpa vica kujha likhaṇā cāhō tāṁ tusīṁ ika śalāghā patara maga sakadē hō. Iha narasāṁ dē daphatara tōṁ prāpata kītī'āṁ jā sakadī'āṁ hana.